W jaki sposób pozbyć się problemu z nierzetelnym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Niejednokrotnie wierzycielami są też osoby prywatne, jakie udzielają pomocy finansowej z słusznym zabezpieczeniem. Którym? Przeważnie są to różnego rodzaju weksle. To właśnie na tych pismach należałoby się skupić omawiając zagadnienie jakim jest coraz to popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją zaświadcza i jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia jednostka, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności ustawodawczych może emitować własne weksle. To naturalnie z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki lub też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych bądź państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych lub również od osób fizycznych jest zachwycającą usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtedy specjalne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą kwotę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Istnieją też weksle in blanco

Jest to dosyć specyficzny rodzaj weksla, jaki definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których znaleźć można skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec ewentualnych klientów. Niejednokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, których termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie reagują na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów korporacji skupujących weksle ich konsumentami zwykle są przedsiębiorcy, jacy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To właśnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *